Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. Korintským 2

« 2. Korintským 1

» 2. Korintským 3

 

1Rozhodl jsem se však, že k vám nepřijdu opět v zármutku. 2Neboť jestliže já vás zarmucuji, kdo mi bude působit radost, ne-li ten, koho já zarmucuji? 3A právě toto píšu, abych po svém příchodu neměl zármutek kvůli těm, kdo mi měli působit radost; jsem o vás všech přesvědčen, že moje radost je radostí vás všech. 4Vždyť vám píšu ve velikém soužení, v sevření srdce a s mnohými slzami; ne proto, abyste byli zarmouceni, ale abyste poznali lásku, kterou k vám překypuji. 5Způsobil-li někdo zármutek, nezpůsobil ho jen mně, ale zčásti -- abych nepřeháněl -- vám všem. 6Takovému člověku stačí pokárání, kterého se mu dostalo od většiny z vás. 7Takže mu raději naopak odpusťte a povzbuďte ho, aby snad přemírou zármutku nebyl takový člověk pohlcen. 8Vybízím vás tedy, abyste ho ujistili svou láskou. 9Proto vám také píšu, abych vás vyzkoušel a poznal, jste-li ve všem poslušni. 10Komu vy něco odpouštíte, odpouštím i já. Neboť i já, cokoliv jsem odpustil -- měl-li jsem co odpustit -- učinil jsem to pro vás před tváří Kristovou, 11abychom nebyli oklamáni od Satana; vždyť jeho úmysly nám nejsou neznámy. 12Když jsem přišel do Troady hlásat evangelium Kristovo -- a naskytla se mi příležitost v Pánu --, 13můj duch neměl pokoje, protože jsem nenalezl svého bratra Tita; rozloučil jsem se s nimi a odešel do Makedonie. 14Díky Bohu, který nás stále vede v triumfálním průvodu v Kristu a zjevuje skrze nás na každém místě vůni své známosti. 15Neboť jsme Kristovou libou vůní Bohu mezi těmi, kteří jsou zachraňováni, i mezi těmi, kteří jdou do záhuby. 16Jedněm jsme vůní smrti ke smrti, druhým vůní života k životu. Ale kdo je k tomu způsobilý? 17Neboť nejsme jako mnozí, kteří kupčí s Božím slovem, nýbrž jako ti, kdo mluví z upřímnosti, jako ti, kdo mluví z Boha, tak mluvíme před Boží tváří v Kristu.

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.