Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. Janova

1Já starší milovanému Gaiovi, jehož miluji v pravdě. 2Milovaný, modlím se, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše. 3Neboť jsem se velice zaradoval, když přicházeli bratři a vydávali svědectví o tom, že stojíš v pravdě, a o tom, jak chodíš v pravdě. 4Nemám větší radost, než když slyším, že mé děti chodí v pravdě. 5Milovaný, věrně činíš ve všem, co konáš pro bratry, a zvláště pro cizí. 6Oni vydali před církví svědectví o tvé lásce. Dobře učiníš, vypravíš-li je, jak je důstojno Boha. 7Neboť pro jeho jméno se vydali na cestu a od pohanů nic nepřijímají. 8My jsme povinni se takových ujímat, abychom se stávali spolupracovníky pro pravdu. 9Něco jsem již tomu sboru napsal, ale Diotrefés, který chce být první z nich, nás nepřijímá. 10Proto jestliže přijdu, připomenu jeho skutky, které činí, když nás pomlouvá zlými slovy, a že ani na tom nemá dost, ale sám bratry nepřijímá, a těm, kdo je chtějí přijmout, brání a vylučuje je ze sboru. 11Milovaný, nenapodobuj zlé, ale dobré. Kdo činí dobře, je z Boha; kdo činí zle, Boha neviděl. 12Demétriovi všichni vydali dobré svědectví, i sama pravda; i my mu vydáváme svědectví a víš, že naše svědectví je pravdivé. 13Měl bych ti ještě mnoho co napsat, ale nechci ti psát inkoustem a perem. 14Doufám však, že tě brzo uvidím a že budeme spolu mluvit tváří v tvář. 15Pokoj tobě. Pozdravují tě přátelé. Pozdravuj přátele, každého zvlášť!

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.