Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Timoteovi 3

« 1. Timoteovi 2

» 1. Timoteovi 4

 

1Věrohodné je to slovo: Usiluje-li někdo o biskupství, touží po dobré práci. 2Biskup tedy má být bezúhonný, muž jedné ženy, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, 3ne pijan, ne rváč, nýbrž mírný, ne svárlivý nebo hrabivý. 4Má dobře vést svou rodinu a udržovat děti v poslušnosti se vší počestností. 5Neumí-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev? 6Nemá být teprve nedávno obrácený, aby nezpyšněl a neupadl do Ďáblova odsouzení. 7Musí však mít také dobré svědectví od těch, kdo stojí mimo, aby neupadl do pohanění a do Ďáblovy léčky. 8Rovněž diakoni mají být čestní, ne neupřímní, ne oddaní mnohému pití vína, ne hanebně ziskuchtiví; 9mají mít tajemství víry v čistém svědomí. 10I oni ať jsou nejprve zkoumáni, a teprve potom, jsou-li bez úhony, ať konají svou službu. 11Právě tak ženy mají být čestné, ne pomlouvačné, střídmé, ve všem věrné.12Diakoni ať jsou muži jedné ženy, ať dobře vedou své děti a vlastní rodiny. 13Neboť ti, kdo dobře vykonali svou službu, získávají si dobré postavení a mnoho smělé důvěry ve víře, která je v Kristu Ježíši. 14Tyto věci ti píšu v naději, že k tobě brzo přijdu. 15Kdybych se však opozdil, chci, abys věděl, jak je třeba se chovat v domě Božím, jímž je církev Boha živého, sloup a opora pravdy. 16A vpravdě veliké je to tajemství zbožnosti: Ten, který se zjevil v těle, byl ospravedlněn v Duchu, ukázal se andělům, byl hlásán národům, ve světě mu uvěřili, byl přijat ve slávě vzhůru.

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.