Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Timoteovi 2

« 1. Timoteovi 1

» 1. Timoteovi 3

 

1Především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi, 2za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. 3To je dobré a milé před Bohem, naším Zachráncem, 4který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy. 5Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, 6který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví ve svůj čas. 7K tomu jsem byl ustanoven hlasatelem a apoštolem -- mluvím pravdu v Kristu, nelžu --, učitelem národů ve víře a v pravdě. 8Chci tedy, aby se muži modlili na každém místě, pozvedajíce svaté ruce bez hněvu a sváru. 9Stejně i ženy ať se v slušném oděvu zdobí počestně a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty, 10nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se přiznávají k zbožnosti. 11Žena ať se učí v tichosti a s veškerou podřízeností. 12Nedovoluji, aby žena učila nebo měla moc nad mužem, nýbrž má být v tichosti. 13Neboť první byl utvořen Adam, potom Eva. 14A nebyl sveden Adam; žena byla zcela svedena a upadla do přestoupení. 15Bude však zachráněna skrze rození; ženy jsou zachráněny, setrvají-li ve víře, lásce a v posvěcení spolu se střízlivostí.

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.