Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Tesalonickým 3

 

« 1. Tesalonickým 2

» 1. Tesalonickým 4

 

1Protože jsme to již nemohli déle vydržet, uznali jsme za vhodné zůstat v Athénách sami 2a poslali jsme Timotea, našeho bratra a Božího spolupracovníka v Kristově evangeliu, aby vás upevnil a povzbudil ve vaší víře, 3aby se nikdo nezmítal v těchto souženích. Sami přece víte, že k tomu tu jsme. 4Vždyť když jsme byli u vás, předem jsme vám říkali, že nás čeká soužení. To, jak víte, se i stalo. 5Když jsem to tedy nemohl déle vydržet, poslal jsem Timotea, abych se dověděl o vaší víře, jestli vás snad Pokušitel nějak nezkusil, aby tak naše námaha nevyšla naprázdno. 6Nyní však k nám od vás přišel Timoteus a přinesl nám radostnou zprávu o vaší víře a lásce i o tom, že na nás stále v dobrém vzpomínáte a toužíte nás spatřit stejně jako i my vás. 7Proto jsme byli, bratři, ve vší své tísni a soužení povzbuzeni skrze vaši víru, 8protože nyní skutečně žijeme, jestliže vy pevně stojíte v Pánu. 9Vždyť jakou vděčností za vás můžeme Bohu odplatit za všechnu tu opravdovou radost, kterou z vás máme před naším Bohem? 10Ve dne v noci převelice prosíme, abychom vás mohli spatřit a doplnit nedostatky vaší víry. 11Sám Bůh a náš Otec a náš Pán Ježíš kéž urovná naši cestu k vám. 12A vás ať Pán rozhojní a dá vám oplývat v lásce k sobě navzájem i ke všem lidem, jako i my máme lásku k vám, 13ať tak upevní vaše srdce, aby byla bezúhonná v svatosti před Bohem a naším Otcem v příchodu našeho Pána Ježíše se všemi jeho svatými. Amen.

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.