Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Korintským 16

 

« 1. Korintským 15

» 2. Korintským 1

 

1Pokud jde o sbírku pro svaté: jak jsem přikázal galatským sborům, tak učiňte i vy. 2V první den týdne ať každý z vás doma dá stranou tolik, kolik bude moci uložit, aby se sbírky nemusely konat teprve tehdy, až k vám přijdu. 3Až budu u vás, pošlu s potvrzujícími dopisy ty, které uznáte za hodné, aby odnesli váš dar do Jeruzaléma. 4Bude-li vhodné, abych šel i já, půjdou se mnou. 5Přijdu k vám, až projdu Makedonií. Makedonií totiž jen procházím, 6ale u vás snad pobudu anebo přečkám zimu, abyste mne potom mohli vypravit, kamkoliv půjdu. 7Nechci vás teď totiž uvidět jen letmo; doufám, že u vás nějaký čas zůstanu, dovolí-li Pán. 8Až do letnic zůstanu v Efesu, 9neboť jsou zde pro mne otevřeny dveře k velké a účinné službě. I protivníků je však mnoho. 10Přijde-li Timoteus, hleďte, aby u vás neměl žádné potíže, neboť koná Pánovo dílo jako já. 11Ať jím tedy nikdo nepohrdá. Vypravte ho v pokoji, aby přišel ke mně, neboť na něho čekám spolu s bratry. 12Co se týče bratra Apolla, mnoho jsem ho povzbuzoval, aby přišel s bratry k vám. Ale vůbec tu nebyla vůle, aby nyní přišel. Přijde, jakmile bude vhodná doba. 13Bděte, stůjte pevně ve víře, buďte zmužilí, posilujte se. 14Všechno ať se mezi vámi děje v lásce. 15Vyzývám vás, bratři: Víte o lidech z domu Štěpánova, že jsou prvotinou Achaje a že se oddali službě svatým. 16I vy se podřizujte takovým lidem, i každému, kdo spolupracuje a namáhá se na Božím díle. 17Raduji se nad přítomností Štěpána, Fortunata i Achaika, protože oni mi nahradili vaši nepřítomnost. 18Občerstvili mého i vašeho ducha. Uznávejte takové bratry. 19Pozdravují vás asijské sbory. Velice vás pozdravuje v Pánu Akvila a Priska spolu se shromážděním v jejich domě. 20Pozdravují vás všichni bratři. Pozdravte se navzájem svatým políbením. 21Pozdrav mou, Pavlovou rukou. 22Kdo nemá rád Pána, ať je proklet! Marana tha! 23Milost Pána Ježíše Krista s vámi. 24Moje láska je se všemi vámi v Kristu Ježíši. Amen.

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.